Ny rapport: Elektrifiering viktigast för att nå klimatmålen