Offentlig sektors it-investeringar väntas öka kraftigt efter pandemin