Penningpolitiskt beslut: Nollränta och oförändrat innehav av värdepapper