Podcast ska försöka distribuera mjukvara genom ljud