Porsches laddnätverk genererar nu över 1.21 Gigawatt