Prospera: SEB stärker positionen som ledande företagsbank i Norden