Rabbalshede och Solkompaniets satsning – ska öka tillgången på grön el i Sverige