Regeringen: Så ska hela Norrbotniabanan byggas klar