”Regeringen vill utöka datalagring – ””teknikutvecklingen går snabbt”””