Regeringens nya vindkraftspaket: ”Ska bryta beroendet av fossila bränslen”