”Revisonsprofiler från FAR, PWC och Grant Thornton startar syftesdriven revisionsbyrå”