Riksrevisionen ska granska statens stöd till serverhallar