Så använder Slack Slack för att automatisera arbete