Så byggde Nordic Capital sitt team för nya Evolutionfonden