Så kan digitalisering minska klimatpåverkan: Börja med serverhallar och logistik