Så mycket bättre blir personidentifieringen för Foton i IOS 15