Så mycket betalade Microsoft buggjägare under senaste året