Så ska Apple Music betala alla inblandade i remixer