Så ska polisen förhindra massbokningar av passtider