Så utmanas Sveriges elsystem – skillnaderna i landet är stora