Säkerhetsföretag börjar samarbeta för bättre cyberskydd