Samsung ryktas arbeta på egen systemkrets särskilt för Galaxy