SAS vd: ”Det är en kamp att förändra SAS så att vi kan ha en framtid”