Sasja Beslik: ”Inkomstfördelningen är en mycket större hållbarhetsfråga än klimatfrågan”