Satsning på mer innehåll ska öka intresset för Apple TV Plus