SEB: Vi står fast vid bedömningen att inflationen faller tillbaka