Sex år gamla rättvisemobilen Fairphone 2 får Android 10