Shazam har identifierat en miljard låtar via kontrollcenter