Sju viktigaste trenderna för BI – datorstödd affärsanalys växer snabbt