”””Skillnaden mellan Ryssland och omvärlden blir enormt stor”””