”Skistar till nya toppnivåer – för Scandic och Pandox är vägen tillbaka längre