Slarv med digital kompetensutveckling minskar svensk konkurrenskraft