Slopat amorteringsundantag: ”Hushållens skuldsättning har ökat i alltför snabb takt”