”Små, eldrivna lastbilar – så står sig svenska uppstickaren mot konkurrenter”