Småbolagsfonder har tappat fjolårets höga avkastning