Sofia Götmar-Blomstedt: Samarbete är avgörande för att nå framgång