SSC erkänner att man ljög om Tuataras hastighetsrekord