”””Ställ krav på förbättringar efter it-haverier”””