Stater stänger ner internet allt oftare – och takten ökar