Stefan Erhag: ”Ingen digital lösning i världen kan ersätta det verkliga mötet”