Storebrand passerar 1000 miljarder norska kronor i förvaltat kapital