Storsatsning: Suezkanalen – fast på höghastighetsjärnväg