Superkondensator-upptäckt kan bädda för datorer som kan laddas på en minut