Svensk byggbransch på efterkälken – få har en plan för datainsamling