Svensk forskning: Så ska smarta hus minska smittorisken