Svenskens konstgjorda njure räddar liv utanför kroppen