”Sverige kan bli en exportör av negativa utsläpp – med hjälp av en sund marknad”