”Tänk brett när du rekryterar säkerhetsfolk – ””rätt person kan sitta bredvid dig på bussen”””