”Teal Dots” och ”Doughtnut Economics” på NREP:s Stefan Wallanders topplista