Tennisen planerar att införa tidsregler för toalettbesök